top of page

STORNO PODMÍNKY

 

Cena zájezdu zahruje služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu, prezentaci nebo jiném nabídkovém textu v

části: ,,V ceně zahrnuto" nebo "cena zahrnuje".

Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve smlouvě či prezentaci uvedeno jinak, cena nezahrnuie: cestovní

pojištění a pojištění storna zájezdu, administrativní / manipulační poplatek za změnu zájezdu na přání zákazníka, poplatky

za obstarání víz, zdravotních a jiných povolení nezbytných pro vstup do destinace, tranzit nebo pro čerpání služby.

Zákaznik může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, avšak CK jen tehdy, byl-li zájezd rušen, anebo

poruší-li zakaznik svou povinnost.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a způsobem nepochybným. Pro určení okamžiku odstoupení od smlouvy je rozhodující datum doručení písemného oznámeni odstoupení od smlouvy cestovní kanceláří. Pokud je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno CK ve dny pracovního volna (státní svátky, soboty, neděle), je dnem doručení oznámení odstoupení od smlouvy první pracovní den nasledující po dni pracovního klidu.

Výše odstupného se vypočte za každého jednoho přihlášeného účastníka zájezdu (dospělé osoby i dítěte) z celkové ceny zájezdu nesnížené o slevy či bonusy.

POČET DNÍ DO ZÁJEZDU

ODSTUPNÉ / STORNO POPLATEK

91 DNÍ A VÍC

Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 USD

91 - 61 DNÍ

Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20% z ceny zájezdu

60 - 41 DNÍ

Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z ceny zájezdu

40 - 21 DNÍ

Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z ceny zájezdu

20 - 10 DNÍ

Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% z ceny zájezdu

9 A MÉNĚ DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZÁJEZDU

100% z ceny zájezdu

bottom of page